top of page
Untitled design (1).png

Samen realiseren we IT banen met impact

Werken aan een inclusieve arbeidsmarkt

Onze visie is een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen kan en mag meedoen. Om deze doelstelling te realiseren moeten organisaties inclusief worden; kijken naar mogelijkheden van een diverse arbeidspool, de meerwaarde hiervan erkennen en iedereen in staat stellen om naar vermogen bij te dragen in de organisatie.

Knelpunten in het normale integratieproces

In het verleden zijn pogingen gedaan om participatie kandidaten te integreren in bestaande IT-teams. Echter bleek de sprong naar zo'n team te groot en lukte deze directe manier van integreren niet. Verder vergde een snelle en soepele integratie extra werk van de teams, maar door gebrek aan tijd of de juiste expertise ontstond er een mismatch. Als gevolg hiervan zijn er bepaalde knelpunten in het integratieproces: soms is de interne begeleiding niet geschikt voor de kandidaat, of liggen de verwachtingen van het IT-team te hoog.

Mistral_Code_Gorilla_DouwedeBoer_DSC8614.jpg

Hoe CodeGorilla uw organisatie ontzorgt

1. Werving

We rekruteren de juiste teamleden die aansluiten bij jullie omgeving en behoefte

4. Kennismaking

We faciliteren een persoonlijke kennismaking tussen het team en jullie organisatie

2. Opleiden

CodeGorilla Opleidingen verzorgt de opleiding met bijvoorbeeld:

  • JAVA basic en Advanced volgens OCP 11 (certificering optioneel)

  • Springboot / Maven

  • Angular

  • ISTQB Test foundation training

  • Agile scrum training en opdracht organisatie

5. Samenwerken

Met behulp van onze Product Delivery Manager bewaken we de kwaliteit en zorgen we voor goede communicatie tussen beide partijen.

3. Persoonlijke ontwikkeling

Agile maturity training om junioren te begeleiden in vakvolwassenheid en persoonlijke ontwikkeling

13.jpg

‘Het is voor mij echt een nieuwe start, weer een stap vooruit.’

Edwin Boersema,
DevOps Engineer

bottom of page